MedApp z wysokimi dynamikami wzrostu w I kw. 2022 roku

MedApp, spółka z branży innowacyjnych technologii dla medycyny, kontynuuje trendy dynamicznego wzrostu wyników i skali biznesu. Przyspiesza jednocześnie ekspansję międzynarodową oraz inwestuje w nowe produkty, związane z diagnostyką, monitoringiem i wizualizacją danych medycznych 3D.

Spółka MedApp zanotowała w okresie styczeń-marzec 2022 roku blisko 3 mln zł przychodów (+52% rdr), realizując ponad 1,1 mln zł wyniku EBITDA (+37% rdr), 701 tys. zł zysku operacyjnego (+59% rdr) i 677 tys. zł zysku netto (+80% rdr). Szybsze tempo wzrostu EBIT czy wyniku netto oznacza również wysoką i nadal rosnącą rentowność.

Cieszą nas wypracowane w I kwartale 2022 r. wyniki, jednak dla nas jest to wciąż początek rozwoju naszego  biznesu. Przed rokiem podpisywaliśmy pierwsze zagraniczne umowy dystrybucyjne rozpoczynając międzynarodową ekspansję,  a wejście do TOP15 europejskich spółek medtech Google’a tylko potwierdziło wyjątkowość naszej Spółki i przełomowość naszych technologii. Pracujemy zarówno nad ekspansją geograficzną, jak również rozszerzeniem oferty produktowej. Zamierzamy w pełni wykorzystać rosnące zainteresowanie naszymi technologiami i dobre perspektywy wzrostu  branży medtech podkreśla Krzysztof Mędrala, Prezes Zarządu MedApp S.A. 

Na początku 2021 roku MedApp zawarł pierwsze zagraniczne umowy dystrybucyjne na rynkach Wielkiej Brytanii, Francji i Luksemburga oraz poszerzył kanały sprzedaży w Polsce. W czwartym kwartale miało miejsce wejście na rynek brazylijski, a obecnie, po pozyskaniu dystrybutora w Brazylii i zatrudnieniu tam przedstawiciela, MedApp złożył wniosek do Agência Nacional de Vigilância Sanitária (brazylijska agencja zdrowia) o uzyskanie certyfikatu zgodności dla rozwiązania CarnaLife Holo, co umożliwi przejście do kolejnego etapu działalności na tamtejszym rynku. Warto jednocześnie podkreślić, że w I kw. br. zawiązana została spółka MedApp Germany GmbH dedykowana do rozwoju biznesu na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Już w II kwartale br. MedApp podpisał umowę o przyznaniu grantu ze środków europejskich na przygotowanie procesu wejścia na rynek meksykański w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oraz pozyskał do współpracy jednego z wiodących dystrybutorów rozwiązań medycznych w Europie. Promedica Praha Group s.a. będzie wyłącznym dystrybutorem technologii CarnaLife Holo na rynku Czech, Słowacji, Węgier i Finlandii.

Plany rozwoju Spółki obejmują kolejne kraje, a międzynarodową ekspansję może przyspieszyć pozyskanie nowego inwestora. Spółka zakomunikowała na początku kwietnia br. wybór działającego globalnie  Haitong Banku jako podmiotu odpowiedzialnego za przeprowadzenie tego procesu.

 

MedApp rozwija funkcjonalność swoich produktów opartych na sztucznej inteligencji, analizie dużych zbiorów danych oraz modelowania i wizualizacji 3D. Inicjatywy rozwijające portfolio produktowe zaowocowały uzyskaniem dotacji ze środków unijnych na stworzenie narzędzia do nawigacji dla lekarzy (CarnaLife Holo MedNav) oraz podpisaniem umowy z siecią Helimed Diagnostic Imaging na stworzenie oprogramowania typu Radiology Information System (RIS), które będzie służyło do przechowywania i zarządzania obrazowymi danymi medycznymi i docelowo będzie zintegrowane z platformą telemedyczną MedApp CarnaLife System.

MedApp to innowacyjna spółka technologiczna, dlatego jej potencjał zwiększa docenianie technologii przez niezależnych ekspertów, co świadczy również o sile i kompetencji zespołu. Obok wielu wyróżnień, w październiku zeszłego roku Google wybrał MedApp do swojego programu akceleracyjnego jako jeden z piętnastu najlepszych startupów medtech w Europie. Z kolei w lutym br. MedApp wygrał konkurs OVHcloud dla podmiotów medtech.

 

MedApp to giełdowa spółka technologiczna, która oferuje innowacyjne, unikalne rozwiązania software’owe z zakresu diagnostyki obrazowej i usług medycyny cyfrowej nowej generacji (medtech). Są one oparte na rozwiązaniach sztucznej inteligencji, mieszanej rzeczywistości i obrazowania 3D.  Kluczowe produkty, skalowalne globalnie, to: CarnaLife Holo, CarnaLife System, HoloComm i Cyfrowa Przychodnia. Spółkę wspiera Rada Naukowa, składająca się z uznanych specjalistów z obszaru innowacji medycznych. MedApp współpracuje również z międzynarodowymi liderami technologii i medycyny, takimi jak Microsoft, Google, GE Healthcare, OVHCloud zapewniając swoim klientom bezpieczne gromadzenie, analizowanie i wizualizację danych.

CarnaLife Holo to certyfikowana medycznie (klasa certyfikacji CE IIb) innowacyjna technologia wspierająca planowanie i przeprowadzanie skomplikowanych zabiegów medycznych. Z pomocą gogli HoloLens 2 firmy Microsoft lekarz widzi w przestrzeni rzeczywistej trójwymiarowy hologram odzwierciedlający obrazowany obszar anatomiczny. Lekarz może swobodnie wchodzić w interakcję z wyświetlanym hologramem.

Rozwiązanie CarnaLife System (klasa certyfikacji medycznej CE IIb)  jest zaawansowaną platformą medycyny cyfrowej, która umożliwia lekarzowi ocenę i monitorowanie stanu zdrowia pacjentów oraz przeprowadzanie konsultacji o dowolnej porze i miejscu. System jest wspierany przez ponad 20 zdalnych urządzeń pomiarowych. Wyniki badań analizowane są 24/7 z wykorzystaniem algorytmów AI i analizy Big Data. Na bazie tego rozwiązania powstała Cyfrowa Przychodnia skierowana bezpośrednio do pacjentów i użytkowników indywidualnych.

HoloComm jest rozwiązaniem do zdalnej, trójwymiarowej prezentacji produktów i danych przy użyciu okularów Microsoft HoloLens 2.  Oprogramowanie znajduje zastosowanie w przemyśle, medycynie i edukacji.

Akcje MedApp S.A. notowane są na rynku NewConnect w Warszawie oraz na Börse Frankfurt. Więcej informacji o firmie i rozwijanych przez nią innowacjach dostępnych jest na www.medapp.pl oraz LinkedIn.

Zachęcamy również do obejrzenia nagrań wideo:

webinar z CEO Krzysztofem Mędralą – GPW Innovation Day 2021

Operacja Hologram / „W głowie się nie mieści by Chajzer&Kawęcki”