Najbliższe wydarzenia

AB

listopad 25, 2020

Raport bieżący z plikiem 20/2020

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach niniejszym informuje o
zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22
grudnia 2020 roku. Szczegółowe informacje na temat Walnego Zgromadzenia,
w tym planowany porządek obrad, znajdują się w załączniku do
niniejszego raportu.37794272_OGLOSZENIE_ZWZA_AB_SA_22_12_2020.pdf