Najbliższe wydarzenia

AB

listopad 25, 2020

Raport bieżący z plikiem 21/2020

Zarząd AB S.A z siedzibą w Magnicach niniejszym przekazuje do
publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy zwołane na dzień 22 grudnia 2020 roku.

Projekty uchwał znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.37794394_projekty_uchwal_ZWZ_22_12_2020.pdf