Najbliższe wydarzenia

AB

listopad 27, 2020

Raport bieżący z plikiem 21/2020

W związku z przekazaniem raportu bieżącego nr 21/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy zwołane na dzień 22 grudnia 2020 roku, Zarząd Spółki AB
S.A. z siedzibą w Magnicach informuje o korekcie raportu w zakresie
projektu uchwały nr 11/2020. Korekta obejmuje usunięcie numeracji ustępu
na początku treści tej uchwały a także datę wskazaną jako dzień
dywidendy w pkt c) tej uchwały.

Przed korektą:

c) Dzień dywidendy zostaje ustalony na 28 grudnia 2020 roku

Po korekcie:

c) Dzień dywidendy zostaje ustalony na 29 grudnia 2020 roku

W pozostałym zakresie informacje przekazane w raporcie bieżącym nr 21/2020 pozostają bez zmian.

Treść projektów uchwał z uwzględnieniem opisanej wyżej korekty stanowi załącznik do niniejszego raportu.37814304_projekty_uchwal_ZWZ_22_12_2020_korekta.pdf