Najbliższe wydarzenia

AB PL – Gorące spółki dnia

marzec 9, 2021

Historyczne maksima odnotowuje dystrybutor sprzętu komputerowego, spółka AB S.A. Firma niedawno podała wyniki za drugie półrocze 2020 roku. W tym okresie firma odnotowała 71,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 38,44 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży 7 125,24 mln zł wobec 5 413,31 mln zł rok wcześniej. Wczoraj spółka przekazała w komunikacie, że jest zainteresowana akwizycjami na rynku również w krajach sąsiadujących z Polską i będzie kontynuować inwestycje związane z e-commerce i sztuczną inteligencją.

“Bardzo dobre wyniki, jakie osiągamy przy bardzo dobrych wskaźnikach zadłużenia, pozwalają nam już na spokojne rozejrzenie się po rynku. Szukamy jednak firm, których działalność jest bardzo zbliżona do naszej, przynajmniej jeśli chodzi o filozofię działania, wartości i kulturę. Tak było w przypadku AT Computers z rynku czeskiego i słowackiego, która to spółka w ramach Grupy AB zdobyła pozycję rynkowego dominatora, a z menedżerami ATC nadajemy na tych samych falach” – powiedział prezes Andrzej Przybyło. Dodano także, że uruchomienie polskojęzycznej wersji portalu Amazon, to korzystna informacja dla spółki, która z Amazonem współpracuje od wielu lat.

Więcej: https://comparic.pl/