W nawiązaniu do raportów bieżących Nr 23/2015 z dnia 14.07.2015 r. oraz Nr 24/2015
z dnia 20.07.2015 r., AC Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku (dalej jako „Spółka”)
informuje, że zgodnie z otrzymanym w dniu dzisiejszym Komunikatem Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako „KDPW”) w dniu 22.07.2015 r. w KDPW nastąpi
rejestracja 73.100 (siedemdziesięciu trzech tysięcy stu) akcji Spółki pod kodem PLACSA000014.