Zarząd ADVADIS S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15
czerwca 2011 roku (środa), na godzinę 12:00 w Hotelu Chopin w Krakowie,
ul. Przy Rondzie 2.

[Treśc projektów uchwał]