Najbliższe wydarzenia

Airway Medix

gru 2, 2019

Raport bieżący 13/2019

Zarząd Airway Medix S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 2
grudnia 2019 r. powziął informację o rezygnacji Pana Dariusza Zimnego ze
sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na
dzień 5 grudnia 2019 r. Jako przyczynę rezygnacji wskazano względy
osobiste.