Najbliższe wydarzenia

Airway Medix

gru 19, 2019

Raport bieżący 14/2019

Zarząd AIRWAY MEDIX S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 19 grudnia
2019 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała uzupełniającego wyboru Pana
Wojciecha Babloka na Członka Rady Nadzorczej Spółki w trybie
przewidzianym w § 13 ust. 8 Statutu Spółki.

Pan Wojciech Bablok ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydział
Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i Marketing [1999-2004], a ponadto
Kurs ‘Professional Diploma in Marketing’ — Chartered Institute of
Marketing w Londynie [CIM], organizator — Questus [2005-2006],
“Zarządzanie Projektami”, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów i
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskego [2008]
i “Historia Sztuki. Interpretacje” Collegium Civitas, Warszawa
[2018-2019]. Dodatkowo posiada Certyfikat — ‘Professional Diploma in
Marketing’ wydany przez Chartered Institute of Marketing, Londyn [CIM]
[2006].

W latach 2002-2005 piastował stanowiska w dziale marketingu
PricewaterhouseCoopers. W lipcu 2007 roku objął stanowisko Marketing
Managera BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, a następnie
stanowisko Dyrektora tego samego Departamentu, które piastował do 2017
roku.

Pan Wojciech Bablok nie prowadzi działalności konkurencyjnej w
stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej
jako członek jej organu.

Pan Wojciech Bablok nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.