Akcjonariusze AB zdecydowali o 20 mln zł dywidendy i zwiększeniu puli na skup akcji własnych o 95 mln zł

1,25 zł dywidendy na akcję trafi do akcjonariuszy już 16 stycznia. Akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu zamykającym rok finansowy 2021/2022 zadecydowali również o umożliwieniu spółce przeprowadzenia skupu akcji w celu ich umorzenia na znacznie większą niż dotychczas skalę.

Mamy za sobą bardzo udany rok finansowy oraz widzimy dalsze pozytywne perspektywy rynkowe. Realizujemy więc zapowiedzi bezpośredniego dzielenia się sukcesem z akcjonariuszami, zarówno w formie dywidendy, jak również kontynuowanego skupu akcji własnych. Pragnę jednocześnie podkreślić, że priorytetem pozostaje dla nas bezpieczeństwo rozwoju działalności operacyjnej, co implikuje ostrożność w wydawaniu gotówki mówi Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB S.A., największego dystrybutora IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz regionie CEE.

 

***

Grupa AB to największy dystrybutor IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz regionie Europy Środkowo-Wschodniej, klasyfikowany w europejskim TOP7. Oferuje najszersze na rynku portfolio produktów, w tym największych światowych producentów nowoczesnych technologii jak Apple, Microsoft, HP Inc., Hewlett Packard Enterprise (HPE), Lenovo, Samsung czy Dell do około 16 tys. partnerów handlowych. Jest wiodącym dostawcą usług chmurowych (cloud), kompleksowych rozwiązań e-commerce oraz wartości dodanej w dystrybucji (VAD). Rozwija także dystrybucję AGD/RTV i zabawek, należąc do wiodących dystrybutorów w tym zakresie w Polsce. Spółkę cechują najlepsze zaplecze logistyczne i najlepsza efektywność biznesowa w branży.

Grupa AB zarządza własnymi markami TB, Optimus i Triline oraz własnymi sieciami franczyzowymi Alsen (Polska), Comfor (Czechy i Słowacja), Premio (Czechy) i Triline (Czechy), a także Optimus (integratorzy – Polska), Kakto (AGD/RTV – Polska), Digimax (rozwiązania mobilne i smart home – Czechy i Słowacja) i Wyspa Szkrabów (zabawki – Polska). Z około 2 tys. punktów sprzedaży detalicznej to największa branżowa sieć franczyzowa w regionie CEE.

Od 2006 roku AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW. Więcej informacji na temat Grupy AB można znaleźć pod adresem www.ab.pl.