Akcjonariusze AB zdecydują o dywidendzie i dużym skupie akcji

20 mln zł dywidendy oraz zwiększenie o 95 mln zł kapitału rezerwowego na skup akcji własnych w celu umorzenia znajdują się w propozycjach uchwał na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 15 grudnia br. Podsumuje ono rok finansowy 2021/2022, w którym Grupa AB wypracowała kolejne rekordowe wyniki – ponad 151 mln zł zysku netto (+22% rdr) i 231 mln zł wyniku EBITDA (+27% rdr) przy 14 mld zł sprzedaży (wzrost o 1 mld zł).

Mamy za sobą bardzo udany rok finansowy oraz widzimy dalsze pozytywne perspektywy rynkowe. Realizujemy więc zapowiedzi bezpośredniego dzielenia się sukcesem z akcjonariuszami, zarówno w formie dywidendy, jak również kontynuowanego skupu akcji własnych. Priorytetem pozostaje dla nas bezpieczeństwo rozwoju działalności operacyjnej, ostrożność w wydawaniu gotówki, co jest wpisane w DNA Grupy AB. Mamy ambicję, aby godzić te dwie perspektywy mówi Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB S.A., największego dystrybutora IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz regionie CEE.

– Proponujemy dywidendę w wysokości 1,25 zł na akcję, co oznacza wzrost o 25% wobec dywidendy sprzed roku. Jednocześnie oportunistycznie proponujemy podwyższenie kwoty skupu akcji własnych do ponad 111 mln zł, co uzbroi zarząd w większe możliwości działania w interesie akcjonariuszy w tym zakresie. Jesteśmy świadomi wartości fundamentalnej akcji AB dodaje Prezes Przybyło.

Trwający obecnie skup akcji własnych AB jest przewidziany do 20 grudnia 2023 roku i zakłada zakup akcji za ponad 16 mln zł w przedziale 1-79 zł za walor. Potencjalne zwiększenie puli środków do ponad 111 mln zł byłoby przesłanką do możliwej zmiany formy nabywania akcji własnych, gdyby wystąpiła taka potrzeba.

Dotychczas, z racji relatywnie niedużej skali środków przeznaczonych na buy-back, nasze możliwości reagowania na sytuację rynkową były ograniczone. Potencjalne zwiększenie skali skupu uzasadniłoby użycie innych form skupu akcji własnych niż zakupy w trakcie sesji giełdowych, gdyby Zarząd uznał, że jest to uzasadnione, oczywiście przy zachowaniu pełnej przejrzystości i równych warunków dla wszystkich akcjonariuszywskazuje Krzysztof Kucharski, Członek Zarządu ds. korporacyjnych i prawnych w AB S.A.

Trwający obecnie okres zamknięty dla prowadzenia skupu akcji własnych skończy się wraz z publikacją raportu okresowego za III kw. 2022 roku (I kw. roku finansowego 2022/2023), co jest zaplanowane na 20 listopada br.

 

***

Grupa AB to największy dystrybutor IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz regionie Europy Środkowo-Wschodniej, klasyfikowany w europejskim TOP8. Oferuje najszersze na rynku portfolio produktów, w tym największych światowych producentów nowoczesnych technologii jak Apple, Microsoft, HP Inc., Hewlett Packard Enterprise (HPE), Lenovo, Samsung czy Dell do około 16 tys. partnerów handlowych. Jest wiodącym dostawcą usług chmurowych (cloud), kompleksowych rozwiązań e-commerce oraz wartości dodanej w dystrybucji (VAD). Rozwija także dystrybucję AGD/RTV i zabawek, należąc do wiodących dystrybutorów w tym zakresie w Polsce. Spółkę cechują najlepsze zaplecze logistyczne i najlepsza efektywność biznesowa w branży.

Grupa AB zarządza własnymi markami TB, Optimus i Triline oraz własnymi sieciami franczyzowymi Alsen (Polska), Comfor (Czechy i Słowacja), Premio (Czechy) i Triline (Czechy), a także Optimus (integratorzy – Polska), Kakto (AGD/RTV – Polska), Digimax (rozwiązania mobilne i smart home – Czechy i Słowacja) i Wyspa Szkrabów (zabawki – Polska). Z około 2 tys. punktów sprzedaży detalicznej to największa branżowa sieć franczyzowa w regionie CEE.

Od 2006 roku AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW. Więcej informacji na temat Grupy AB można znaleźć pod adresem www.ab.pl.