Akcjonariusze Fabrity Holding zdecydowali o skupie akcji

Do 192,5 tys. akcji po 40 zł za sztukę to finalne parametry planowanego skupu akcji własnych w celu ich umorzenia, o czym zdecydowali akcjonariusze podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 3 stycznia 2024 roku.

W poprzednich latach wypłacaliśmy wysokie dywidendy, natomiast obecnie – zgodnie z tym, co sygnalizowaliśmy – ze względów formalnych nie jest możliwa dystrybucja środków do akcjonariuszy jedynie w drodze wypłaty dywidendy. Dlatego Zarząd zaproponował skup akcji własnych. Akcjonariusze finalnie zdecydowali, na bazie propozycji Zarządu, o pozostawieniu bez zmian łącznej kwoty przeznaczonej na skup tj. 7,7 mln zł, przy jednoczesnym zwiększeniu liczby akcji, jaka ma być nabyta w ramach skupu i odpowiednim ustaleniu ceny zakupu jednej akcji na 40 złmówi Artur Piątek, Wiceprezes Zarządu Fabrity Holding S.A.

Po sprzedaży spółek marketingowych z końcem września zeszłego roku Zarząd Fabrity Holding w pierwszych symulacjach wskazywał na możliwość łącznej dystrybucji około 15 mln zł w formie dywidendy i/lub skupu akcji własnych, zaznaczając jednocześnie potrzebę weryfikacji kwoty i sposobu dystrybucji środków przed formalnymi propozycjami uchwał na Walne Zgromadzenie. Uchwalenie dywidendy z zysku roku 2023 będzie możliwe po zamknięciu roku finansowego, co powinno dokonać się podczas stosownego Walnego Zgromadzenia.

Do akcjonariuszy za lata 2021-2022 trafiło tytułem dywidendy łącznie 12,4 zł na akcję. Jest to efektem skutecznego rozwoju i dochodowości biznesów grupy oraz sprzedaży spółki Oktawave w czerwcu 2022. Kolejna dystrybucja środków do akcjonariuszy jest związana z sukcesem sprzedaży biznesów marketingowych we wrześniu br. Poza dynamicznie rosnącym software house’m Fabrity (spółka zależna), w portfolio notowanej na GPW Fabrity Holding pozostaje też PerfectBot – czatbot nowej generacji, który obecnie komercjalizuje nową wersję produktu opartego na rozwiązaniach AI – model językowy OpenAI (ChatGPT).

Sukces transformacji wielobranżowej Grupy K2 w technologiczną Grupę Fabrity, skupioną wokół software house’u Fabrity, oznaczał wejście w nowy etap rozwoju. Jego podkreśleniem jest nie tylko zmiana nazwy z K2 Holding na Fabrity Holding, ale także powierzenie od listopada zeszłego roku sterów Grupy Fabrity Tomaszowi Burczyńskiemu, prezesowi i twórcy sukcesu Fabrity.

 

***

Grupa Fabrity (do sierpnia 2023 roku Grupa K2) dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej, oparte o zaawansowaną analitykę i tworzenie rozwiązań software. Grupa zawiera spółkę holdingową oraz dwie jednostki biznesowe.

Segment software – spółka Fabrity Sp. z o.o. – dostarcza kompleksowe usługi tworzenia oprogramowania na zamówienie, obejmujące doradztwo biznesowe, projektowanie rozwiązań, rozwój oprogramowania oraz usługi serwisowe. Spółka specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań, które zwiększają cyfryzację działalności biznesowej, wspierają optymalizację i automatyzację procesów biznesowych, poprawiają doświadczenia użytkowników, a także świadczy usługi z zakresu transformacji do chmury. Fabrity jest wieloletnim, zaufanym partnerem IT dla wielu dużych przedsiębiorstw w Polsce, regionie DACH, Skandynawii i USA. Do klientów firmy należą m.in. PKO Bank Polski, Pekao SA, Bayer, ABB, PepsiCo, Saint-Gobain, agencja unijna Frontex czy Ministerstwo Zdrowia. Spółka oferuje swoje usługi głównie firmom z szeroko pojętego sektora produkcyjnego, dużym instytucjom finansowym, firmom z branży farmaceutycznej, centralnej administracji publicznej, a także do sektora prywatnej opieki zdrowotnej.

Segment chatbotów

PerfectBot, w którym Fabrity Holding ma 50% udziałów, to startup oferujący inteligentne boty, automatyzujące obsługę klienta w ecommerce. Z rozwiązania korzysta już kilkanaście e-sklepów m.in. e-sklepy LPP, 4F, Diverse, Tatuum, Ryłko, TaniaKsiążka, x-kom.pl czy Martes. Obecnie trwają prace nad komercyjnym wprowadzeniem na rynek produktu PerfectBot GPT, opierającym się na rozwiązaniach sztucznej inteligencji i tzw. wielkich modelach językowych.

Historia spółki sięga roku 1997, a od roku 2008 jej akcje są notowane na rynku głównym GPW. Walory Fabrity Holding S.A. (dawniej K2 Holding S.A.) zostały włączone pod koniec 2020 roku w skład indeksów WIG-INFO (firmy informatyczne) i WIG-TECH (nowe technologie). Więcej informacji na temat Grupy Fabrity można znaleźć pod adresem inwestorzy.fabrity.com.