Raport bieżący 23/2022

 

Zarząd Alumetal S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 6 lipca 2022 roku („NWZ”), z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ oraz w ogólnej liczbie głosów:

1. IPO30 UNIPESSOAL LDA – 5.108.221 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 5.108.221 głosów na NWZ i stanowiących 46,70% głosów uczestniczących w NWZ i 32,78% ogólnej liczby głosów;

2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 1.521.510 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.521.510 głosów na NWZ i stanowiących 13,91% głosów uczestniczących w NWZ i 9,76% ogólnej liczby głosów;

3. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander – 1.384.000 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.384.000 głosów na NWZ i stanowiących 12,65% głosów uczestniczących w NWZ i 8,88% ogólnej liczby głosów;

4. Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny – 967.310 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 967.310 głosów na NWZ i stanowiących 8,84% głosów uczestniczących w NWZ i 6,21% ogólnej liczby głosów;

5. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „ZŁOTA JESIEŃ” – 925.000 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 925.000 głosów na NWZ i stanowiących 8,46% głosów uczestniczących w NWZ i 5,94% ogólnej liczby głosów.