Raport bieżący z plikiem 3/2024

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Sanok RC SA przekazuje listę Akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 stycznia 2024 r.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl