Raport bieżący z plikiem 25/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Sanok RC SA przekazuje listę Akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 listopada 2023 r.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl