Raport bieżący 5/2022

 

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 stycznia 2022 r. („Zgromadzenie”):

Anabaza RAIF V.C.I.C. Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) – liczba przysługujących głosów: 8.316.865; procentowy dział w liczbie głosów na Zgromadzeniu: 91,67%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 60,47%.