Raport bieżący 4/2023

 

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości informację o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 stycznia 2023 r. („Zgromadzenie”):

Anabaza RAIF V.C.I.C. Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) – liczba przysługujących głosów: 8.316.865; procentowy dział w liczbie głosów na Zgromadzeniu: 94,33%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 60,47%.