Raport bieżący 35/2023

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości informację o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 31 października 2023 r. („Zgromadzenie”):

 

Anabaza RAIF V.C.I.C. Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr)

a) liczba przysługujących głosów: 8.316.865;

b) procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu: 93,42%

c) procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 60,47%.