Raport bieżący 11/2024

Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie Spółka Akcyjna w dniu 24 czerwca 2024 roku:

1. Praska Giełda Spożywcza SA, której przysługiwało 3 380 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 39,12% głosów na tym zgromadzeniu i 30,6% w ogólnej liczbie głosów z wszystkich akcji w Spółce;

2. Madova Sp. z o.o. której przysługiwało 3 254 706 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 37,67% głosów na tym zgromadzeniu i 29,5% w ogólnej liczbie głosów z wszystkich akcji w Spółce;

3. Z.P.H. „Elpast” Elżbieta i Grzegorz Słomkowscy s.c. której przysługiwało 1 169 750 głosów z posiadanych akcji,

co stanowiło 13,54% głosów na tym zgromadzeniu i 10,60% w ogólnej liczbie głosów z wszystkich akcji w Spółce, 4. Bioekob Sp. z o.o., której przysługiwało 461 569 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,34% głosów na tym zgromadzeniu i 4,2% w ogólnej liczbie głosów z wszystkich akcji w Spółce.

 

W dniu 24 czerwca 2024 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie Spółka Akcyjna reprezentowanych było 8 640 641 akcji z ogólnej ich liczby 11 040 071 co stanowiło 78,26% kapitału zakładowego Makarony Polskie SA.