Akcjonariusze powołali nowy Zarząd Grupy Amica

Walne Zgromadzenie największego polskiego producenta AGD powołało w skład Zarządu na  wspólną czteroletnią kadencję (2023-2027) dotychczasowego Prezesa Zarządu Jacka Rutkowskiego i przychyliło się do jego wniosku o powołanie czterech Wiceprezesów Zarządu.

Jesteśmy w okresie budowania długoterminowej strategii biznesowej, w której dużą rolę na pewno odegra efektywność operacyjna i silne finanse, ale również transformacja cyfrowa oraz uwolnienie wartości z naszych marek. Mamy ambitne cele i jednocześnie istotne atuty, które wykorzystamy do ich osiągnięcia. Grupa Amica jest na dobrej drodze, aby wyraźnie zwiększyć wartość generowaną dla akcjonariuszykomentuje Jacek Rutkowski, wiodący akcjonariusz i Prezes Zarządu Grupy Amica.

W skład nowego Zarządu powołani zostali w randze wiceprezesów:

Pan Robert Stobiński, który jest członkiem Zarządu obecnie kończącej się kadencji, w której odpowiadał za cyfryzację, zarządzanie towarami i łańcuchami dostaw. Doświadczenie zawodowe zdobywał również m.in. w strukturach takich firm jak Amazon, Bundy Refrigeration, Samsung Electronics Poland  Manufacturing czy Beiersdorf. Od niemal 30 lat zajmuje się problematyką zarządzania międzynarodowymi łańcuchami dostaw zarówno od strony logistyki dystrybucji, jak i zarządzania produkcją.

Pani Adrianna Harasymowicz-Stajkowska, która była związana w latach 1994-2023 z Grupą Procter & Gamble, pełniąc od 2019 roku funkcję dyrektora zarządzającego sektorami pielęgnacji kobiecej i pielęgnacji urody w regionie Europy Środkowej.

Pan Paweł Biel, który dotychczas związany był z takimi firmami, jak Cerrad, EY, IBM i AMG.net. Pan Biel posiada liczne certyfikaty branżowe i doświadczenie jako menedżer odpowiedzialny za sferę IT oraz transformację cyfrową.

Pan Michał Rakowski, który jest członkiem Zarządu obecnie kończącej się kadencji, w której odpowiadałza obszar finansów i zasobów ludzkich. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta, a z Grupą Amica jest związany od roku 2003.

Formalny podział kompetencji między członkami Zarządu nowej kadencji nastąpi na posiedzeniu Zarządu na początku lipca br.

 

***

O Grupie Kapitałowej Amica

Grupa Amica to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego i jedna z najbardziej uznanych polskich firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W swojej ofercie posiada pełną gamę urządzeń dużego i małego AGD, wyróżniających się użytecznością, jakością, wyglądem i innowacyjnością.

Ponad 70% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i towarów uzyskuje dzięki aktywności na rynkach zagranicznych – w strukturze sprzedaży za rok 2022 Polska odpowiadała za 28% przychodów, Europa Zachodnia za 42%, rynki wschodnie za 15%, Skandynawia za 9%, a region południowy za 5% łącznej sprzedaży. W 2022 roku Grupa osiągnęła ponad 3,4 mld zł przychodów.

Amica jest laureatem wielu prestiżowych nagród, zarówno polskich, jak i międzynarodowych, m.in. Red Dot Design Award: Best of the Best. Wśród portfolio marek Grupy Amica znajdują się także zagraniczne marki Gram, Hansa, CDA oraz Fagor.