AMICA WRONKI SA treść uchwał powziętych na ZWZA 1 czerwca 2012 r.

Raport bieżący z plikiem 29/2012

PDF

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący 29-2012