AMICA WRONKI SA Stan relacji z bankiem współpracującym z Emitentem. Ustanowienia zastawu na aktywach znacznej wartości.

Raport bieżący z plikiem 34/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe