AMICA WRONKI SA – podpisanie umowy

Raport bieżący z plikiem 37/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe