Raport bieżący z plikiem 39/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisanie Aneksów Umowy Agencyjnej i Depozytowej oraz Umowy Dealerskiej (w ramach Programu Emisji Obligacji)