W uzupełnieniu treści Raportu bieżącego nr 46/2011 z
dnia 13 października 2011 roku, Zarząd Amica Wronki S.A. przekazuje
niniejszym Raport z wyceny – wyodrębnionego w ramach struktury
organizacyjnej Amica Wronki S.A. – Oddziału Amica Wronki S.A.
utworzonego na bazie Działu Komunikacji Marketingowej.

Zał. nr 1 do raportu 48-2011.pdf