Realizacja Programu Wykupu Akcji Własnych w okresie od dnia 30 stycznia 2012 roku do dnia 03 lutego 2012 roku

Raport bieżący 11-2012.pdf