Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

[Dowiedz się więcej]

Suplement do Raportu bieżącego nr 75/2011 –
informacji/wykazu Akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka
Akcyjna w dniu 22 grudnia 2011 roku

[Dowiedz się więcej]