Dnia 17.05 Amica uplasowała kojejną transze obligacji.

Emisja o wartości 7.000.000 (siedmiu milionów) złotych, na którą składa się
70 obligacji o wartości nominalnej 100 tys. złotych każda obligacja;
-Data emisji: 17 maja 2011 roku;
-Data wykupu: 19 sierpnia 2011 roku;