Amica zwołuje Zwyczajne Wlane Zgromadzenie na dzień 30 maja.

[Porządek obrad]

[Treść projektów uchwał]