Utrzymuje się ruch wzrostowy w wyrysowanym na wykresie kanale wzrostowym.
Pod przekroczeniu i udanej obronie poziomu 13,50 widoczny jest bardzie
dynamiczny ruch, który obecnie doprowadził kurs do górnego ograniczenia kanały w
rejonie 18,00.

Analogicznie do poprzednich sytuacji, możliwe jest
obecnie lekkie wyhamowanie wzrostów z możliwością cofnięcia w rejon 16,00 oraz
ponowna kontynuacja dalszej zwyżki.

Najbliższe wsparcie:
16,00

Najbliższy opór: 18,00

[czytaj więcej]