Apator ma umowę na dostawę liczników o wartości blisko 25 mln zł netto

Apator zawarł ze spółką Energa-Operator umowę na dostawę elektronicznych, kredytowych liczników energii elektrycznej o łącznej wartości 24.873 tys. zł netto – podał Apator w poniedziałkowym komunikacie.

W komunikacie poinformowano, że dostawy będą realizowane przez najbliższe 24 miesiące do poszczególnych Oddziałów Energa-Operator na podstawie na bieżąco składnych zamówień określających ilość i miejsce dostawy. (PAP)