Apator
SA płynnie przeniósł działalność do nowo wybudowanego zakładu w Ostaszewie,
finalizuje sprzedaż nieruchomości w Toruniu. Ulokowanie działalności
produkcyjnej w nowoczesnym centrum produkcyjno-rozwojowym wPomorskiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej otwiera dla Apatora nowe perspektywy.

Nowa
lokalizacja

Z dniem 1 maja 2012 roku
Apator SA zakończył proces przenoszenia działalności produkcyjnej do nowego zakładu zlokalizowanego w Pomorskiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Ostaszewie pod Toruniem. Poniespełna
roku od podpisania umowy z generalnym wykonawcą, toruńskim Marbudem, nowy
obiekt został oddany do użytku.

W Ostaszewie została ulokowana zarówno działalność produkcyjna,
jak również biura Zarządu, działy
handlowe i administracyjne. Obecnie spółka zatrudnia ok. 480 pracowników
i planuje zwiększyć zatrudnienie do 600 osób.

Nowoczesna
fabryka

Na działce o powierzchni
16tys. m2 powstał nowoczesny, przyjazny środowisku zakład produkcyjny, w
którym powstają elektroniczne liczniki energii elektrycznej, inteligentne
liczniki systemowe oraz wysokiej klasy aparatura łącznikowa. Apator zwiększa
skalę i zasięg działania poprzez ekspansję na nowe rynki oraz aktywny udział w
budowie inteligentnych sieci energetycznych w Polsce, dlatego dostosowuje park maszynowy
i technologie do zwiększonych potrzeb i wyzwań rynku.

Przeniesienie działalności do
nowego zakładu pozytywnie wpłynie na obniżenie kosztów działalności spółki. W nowych halach
produkcyjnych usprawniono procesy technologiczne,
uruchomiono
m.in. nowoczesną, zautomatyzowaną linię montażu ilegalizacji liczników,
co przełożyło się na zwiększenie mocy produkcyjnych oraz obniżenie kosztów
wytworzenia produktów. W2011 roku Apator sprzedał ponad 450 tys.
elektronicznych liczników energii elektrycznej
i liczba ta z każdym rokiem będzie rosła (w 2012 roku firma dostarczy na
rynek 700 tys. elektronicznych mierników energii elektrycznej).

Skróceniu uległy drogi
przepływu materiałów i części pomiędzy kolejnymi operacjami technologicznymi,
awydajniejsze technologie i zoptymalizowany transport wewnątrzzakładowy
generują mniejsze niż dotychczas zużycie mediów. Wymierne korzyści przyniosą
także zastosowane w nowym zakładzie rozwiązania prośrodowiskowe:
energooszczędny system oświetlenia, sterowania żaluzjami, ogrzewania i
klimatyzacji z odzyskiem ciepła, a także system odzyskiwania wody deszczowej.

Inwestycje
w strefie

Nakłady poniesione na budowę
nowego zakładu w ramach umowy z wykonawcą obiektu, firmą Marbud Grupa
Budowlana, wyniosły ok. 33 mln zł. Apator finalizuje umowę sprzedaży gruntu po
„starym” zakładzie, przy ul. Żółkiewskiego w Toruniu. Nieruchomość zostanie
sprzedana Galerii Copernicus Toruń 2 Sp. z o.o. za kwotę 36mln zł.

Inwestycje w park maszynowy, nowe
technologie i rozwiązania informatyczne wyniosą w 2012 r. 10,5 mln zł. W ramach usprawnienia i
optymalizacji procesów w grupie
kapitałowej, Apator skoncentruje kompetencje w zakresie produkcji liczników
energii elektrycznej oraz dokona centralizacji przetwórstwa tworzyw sztucznych
(dotychczas prowadzonego w Toruniu, Świdnicy, Poznaniu iTczewie).

Szacowane oszczędności z
tytułu przeniesienia zakładu do PSSE wyniosą
6 mln zł w skali roku.

Dzięki lokalizacji działalności w strefie
ekonomicznej Apator będzie korzystał z ulg (zwrot do 50% poniesionych nakładów
inwestycyjnych w formie zwolnień od podatku dochodowego).

Realizacja strategii Grupy Apator

Apator SA jest wiodącą spółką w Grupie
Apator, którą tworzy dziś 14 przedsiębiorstw powiązanych kapitałowo, mających
siedziby na terenie kraju i poza granicami (Niemcy, Rosja, Czechy i Ukraina).
Grupa Apator
dostarcza na rynek urządzenia do pomiaru i odczytu wszystkich mediów użytkowych
(energia elektryczna, woda, gaz, ciepło).

Fundamentalnym kierunkiem strategii biznesowej Grupy Apator jest uzyskanie i
utrzymanie pozycji lidera na strategicznych rynkach geograficznych obejmujących
kraje Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej. Ostatnia dekada to czas
realizacji założeń strategicznych i intensywnego wzrostu: przychody Grupy
zwiększyły się z 106 mln zł w 2003 roku, w którym rozpoczął się okres
dynamicznego rozwoju Grupy Apator, do 537 mln zł w 2011 r., zaś zysk netto wzrósł w tym
okresie z 11 mln zł do 51,5 mln zł.

Według
najnowszego rankingu Bloomberg
Businessweek Polska Apator znalazł się w czołówce polskich firm, które
pozwoliły pomnożyć kapitał inwestorów. W ciągu ostatnich 10 lat akcje Apatora
zdecydowanie zwiększyły swoją wartość i uzyskały stopę zwrotu na poziomie ok.
2700%.

Grupa Apator dociera dziś ze swoimi
produktami do 65 krajów, zaś sprzedaż eksportowa konsekwentnie rośnie i stanowiła w 2011 roku 36% w całości sprzedaży
Grupy. Apator aktywnie uczestniczy w
rynku „smart meters”: firma wdraża pierwszy
zintegrowany projekt smart meteringowy w Polsce – system AMI w Tauron
Dystrybucja. Apator planuje pozyskać do
2018 r. minimum 1/3 rynku „smart meters” w Polsce, który szacuje się dziś na
ponad 4 mld zł.