Wkrótce przejęcie spółki w Wielkiej Brytanii

W Gazecie Giełdy „Parkiet” ukazał się wywiad z prezesem
Apatora – Januszem Niedźwiedzkim. Na łamach gazety prezes opowiada o nowym
zakładzie w Ostaszewie i planach spółki na najbliższy czas. Zakład został przeniesiony
z Torunia do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dzięki czemu Apator
będzie mógł oszczędzić na inwestycjach nawet 50 % (odpisy podatkowe), co przy
planach rozwojowych rzędu około 60 mln zł ma duże znaczenie dla spółki. W nowym
zakładzie wzrosną również możliwości produkcyjne i w ciągu dwóch lat w
zakładzie będzie powstawać 1,5 mln liczników rocznie, czyli 3 razy więcej niż obecnie. Zwiększona
podaż liczników pozwoli rozwinąć eksport, który obecnie stanowi 36% wyników
obrotowych grupy. Prezes liczy na zwiększenie udziału u naszych zachodnich
sąsiadów, którzy są największym odbiorcą tego typu urządzeń w regionie Europy,
Bliskiego Wschodu i Afryki. Ale rynek niemiecki nie jest jedynym obiektem
zainteresowań spółki. Udziały w rynkach są zwiększane również w innych krajach
Europy, Afryki czy w Brazylii. W ambitnych planach eksportowych mają pomóc
akwizycje, w tym planowane przejęcie spółki z Wielkiej Brytanii. Prezes szacuje,
że ten plan powinien przełożyć się na zwiększenie wyników już w tym roku, który
powinien zamknąć się z przychodami przynajmniej na poziomie 580 mln zł i
zyskiem netto sięgającym 70-75 mln zł, co oznacza, że zarobek firmy powinien
wzrosnąć o około połowę rok do roku.

[Dowiedz się więcej]