Po Walnym Zgromadzeniu toruńskiego Apatora na uwagę
zasługują dwa wydarzenia. Pierwszym jest uchwała o wypłacie dywidendy w
wysokości 0,75 zł na akcję. Spółka przeznaczy na ten cel 24,83 mln zł z zysku
za ubiegły rok, a dzień wypłaty dywidendy ustalono na 23 lipca. Wtedy pieniądze
trafią do inwestorów, którzy posiadali akcje w dniu 6 lipca.

Kolejną ważną informacją jest upublicznienie planów prezesa
Niedźwiedzkiego, który oficjalnie potwierdził informacje, że nie będzie kandydował
w przyszłym roku na ponowną kadencje prezesa spółki Apator. Janusz Niedźwiedzki
jest prezesem Apatora od 12 lat i będzie pełnił to stanowisko jeszcze przez
rok, do następnego WZ. Nowego prezesa inwestorzy mają poznać w najbliższych
miesiącach, a on sam wejdzie do władz spółki na przełomie roku, aby przejęcie
władzy nastąpiło płynnie. Dlaczego dojdzie do tej zmiany? O tym w linku
poniżej.

Informacje o dywidendzie: [Tutaj]

Informacje o zmianie prezesa: [Tutaj]