APATOR SA lista akcjonariuszy

Raport bieżący 30/2012

Zarząd Apator SA informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Apator SA, które odbyło się 18 czerwca 2012 roku:

1. Mariusz Lewicki posiadający na tym ZWZA 2.030.000 akcji uprawniających do wykonania 5.524.007 głosów, stanowiących 16,90% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, i które stanowią 9,45% ogólnej liczby głosów.

2. Danuta Guzowska posiadająca na tym ZWZA 1.512.311 akcji uprawniających do wykonania 4.374.953 głosów, stanowiących 13,38% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, i które stanowią 7,49% ogólnej liczby głosów.

3. Tadeusz Sosgórnik posiadający na tym ZWZA 993.102 akcje uprawniające do wykonania 3.972.408 głosów, stanowiących 12,15% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, i które stanowią 6,80% ogólnej liczby głosów.

4. Zbigniew Jaworski posiadający na tym ZWZA 1.307.307 akcji uprawniających do wykonania 3.589.851 głosów, stanowiących 10,98% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, które stanowią 6,14% ogólnej liczby głosów.

5. Janusz Marzygliński posiadający na tym ZWZA 1.047.657 akcji uprawniających do wykonania 3.501.933 głosów, stanowiących 10,71% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, które stanowią 5,99% ogólnej liczby głosów.

6. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK posiadający na tym ZWZA 2.905.628 akcji uprawniających do wykonania 2.905.628 głosów, stanowiących 8,89% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, i które stanowią 4,97% ogólnej liczby głosów.

7. Kazimierz Piotrowski posiadający na tym ZWZA 506.902 akcje uprawniające do wykonania 2.027.608 głosów, stanowiących 6,20% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, które stanowią 3,47% ogólnej liczby głosów.

8. Janusz Niedźwiecki posiadający na tym ZWZA 432.707 akcji uprawniających do wykonania 1.730.828 głosów, stanowiących 5,29% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, i które stanowią 2,96% ogólnej liczby głosów.

Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Apator SA zarejestrowali łącznie 12.649.282 akcje uprawniające do wykonania 32.691.691 głosów. Głosy te stanowią 55,95% ogólnej liczby głosów.