APATOR SA nabycie akcji przez członka rady nadzorczej

Raport bieżący 33/2012

Zarząd Apator SA informuje, że członek Rady Nadzorczej Apator SA w dniu 25 czerwca 2012 r. dokonał nabycia 1.000 akcji na okaziciela spółki Apator SA po średniej cenie 23,92 zł za jedną akcję.

Członek Rady Nadzorczej Apator SA nie wyraził zgody na opublikowanie swoich danych osobowych (podstawa prawna: § 3 ust. 2 RMF w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi (…) z dnia 15.11.2005 r.).