DM Trigon w swojej prognozie na 2Q2012 spodziewa się, że Apator osiągnie wyniki na poziomie zbliżonym do wyników 1Q, czyli 160 mln PLN przychodów i 15 mln PLN zysku netto. Michał Sztabler z DM Trigon uważa, że utrzymanie takiego
trendu powinno zaowocować podwyższeniem tegorocznej prognozy.

więcej