APATOR SA nabycie akcji przez członka rady nadzorczej

Raport bieżący 41/2012

Zarząd Apator SA informuje, że w dniach 23-24 lipca 2012
r. członek Rady Nadzorczej Apator SA nabył łącznie 1.000 akcji na
okaziciela spółki Apator SA:

– w dniu 23 lipca 2012 r.: 800 akcji po średniej cenie 26,30 zł za jedną akcję,

– w dniu 24 lipca 2012 r.: 200 akcji po średniej cenie 26,40 zł za jedną akcję.

Członek Rady Nadzorczej Apator SA nie wyraził zgody na opublikowanie
swoich danych osobowych (podstawa prawna: § 3 ust. 2 RMF w sprawie
przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach
instrumentami finansowymi (…) z dnia 15.11.2005 r.).