APATOR SA – nabycia akcji przez członka rady nadzorczej

Raport bieżący 42/2012

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 25 lipca 2012 r.
członek Rady Nadzorczej Apator SA nabył łącznie 1.000 akcji na
okaziciela spółki Apator SA:

– 800 akcji po cenie 27,30 zł za jedną akcję,

– 200 akcji po cenie 27,05 zł za jedną akcję.

Członek Rady Nadzorczej Apator SA nie wyraził zgody na opublikowanie
swoich danych osobowych (podstawa prawna: § 3 ust. 2 RMF w sprawie
przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach
instrumentami finansowymi (…) z dnia 15.11.2005 r.).