Respect dla Apatora. Ponownie.

Giełda Papierów Wartościowych ogłosiła już po raz piąty
skład Respect Index. Wyróżnienie otrzymało zaledwie 20 spółek z warszawskiego
parkietu, a wśród nich znalazł się Apator, regionalny lider w produkcji
liczników. Wyróżnienie jest przydzielane firmom spełniającym najwyższe
standardy w zakresie ładu korporacyjnego oraz pozostałych obszarów
odpowiedzialnego biznesu.