Apator zastanawia się nad podwyższeniem prognozy finansowej na 2011r. Producent aparatury pomiarowej zapowiada, że raport finansowy za I półrocze będzie pozytywnym zaskoczeniem dla akcjonariuszy. Spółka poprawiła swojewyniki już w I kwartale, dynamika wzrostu obrotów jest ciągle wysoka, copokazują wyniki II kwartału, które były zdecydowanie lepsze od poprzednich.

Obecne prognozy przewidują 480 mln zł skonsolidowanych przychodów i 51–55 mln zł zysku netto. Apator rozważa podwyższenie tej prognozy. Spółka ma w planach duże akwizycje i powiększenie swojej grupy o zagraniczne spółki.

Biorąc jednak pod uwagę wyniki spółki i to, że kurs Apatora jest niedoszacowany, nie przypuszczam, żeby nasze notowania drastycznie spadały – podkreśla Janusz Niedźwiedzki, prezes Apatora.

więcej w dzisiejszym wydaniu gazety „Parkiet” na 1 i 5 lub na parkiet.com