APATOR SA – nabycie akcji przez prezesa

Zarząd Apator SA informuje, że Prezes Zarządu Apator SA dokonał
nabycia łącznie 1.948 akcji na okaziciela spółki Apator SA po średniej
cenie 15,93 zł za jedną akcję