W najnowszym raporcie
analitycznym Erste Securities podtrzymał zalecenie „kupuj” dla akcji Apatora,
podnosząc jednocześnie cenę docelową z 24,7 zł do 26,5 zł.

Analitycy Erste Securities w
swoim raporcie podkreślają, że Apator działa na szybko rozwijającym się rynku i
jednocześnie posiada model biznesowy odporny na ewentualne spowolnienie
gospodarcze.

Dzięki
rozwojowi segmentu energetycznego
i silnym udziałem eksportu, który
– według szacunków Erste – powinien osiągnąć 40 proc. całkowitej sprzedaży oraz dzięki słabej walucie krajowej Apator
generuje silne przepływy pieniężne.

Na 2013 rok w
spółce analitycy spodziewają się jeszcze
dynamiczniejszego wzrostu wyników. Ma być to zasługą oszczędności kosztowych w nowej fabryce,
wzrostu sprzedaży (włączając w to ważne
dla firmy systemy inteligentnych liczników) oraz
ulg podatkowych w Pomorskiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Pomimo ostatnich wzrostów
bieżąca wycena rynkowa jest wciąż o ponad 20 proc. niższa niż cena docelowa
wyznaczona w raporcie Erste Securities.