Najlepszy początek roku Grupy Apator w historii

 • W
  pierwszym kwartale 2012 roku skonsolidowany zysk netto był wyższy o 95 proc.
  rdr;
 • Przychody
  Grupy Apator wzrosły o 52 proc., w tym wartość eksportu zwiększyła się o 64
  proc. rdr;
 • Zakończyła
  się budowa nowoczesnego zakładu w Pomorskiej SSE;
 • Akcjonariusze
  mogą oczekiwać podwyższonej dywidendy – 0,75 zł
  na akcję.

Grupa
Apator, lider aparatury pomiarowej i łącznikowej w
Europie Środkowo-Wschodniej, zanotowała w pierwszym kwartale br. aż 163,1 mln
zł przychodów ze sprzedaży. To 52,2 proc. powyżej wartości osiągniętej w
analogicznym okresie zeszłego roku. Grupa wypracowała 22,4 mln zł zysku
operacyjnego, zwiększając rezultat I kwartału 2011 r. o blisko 79,4 proc. Apator
wygenerował również 16,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto (+ 95,1 proc.), co
przełożyło się na dynamiczny wzrost zysku netto przypadającego akcjonariuszom
jednostki dominującej w przeliczeniu na jedną akcję (tzw. EPS), z 0,26 do 0,51
zł (+ 96,1 proc.). Wynik EBITDA Grupy (zysk operacyjny plus amortyzacja)
zwiększył się w I kwartale br. o 60,2 proc., przekraczając 26,6 mln zł.

Tak dobrego pierwszego kwartału jeszcze nie
widzieliśmy.
Wszystkie poziomy wyników należą do
najwyższych w historii Grupy. Szczególnie warto zwrócić uwagę na rekordowy
wynik EBITDA. Wcześniejsze maksima z pierwszych kwartałów to 16,3-16,6 mln zł.
W I kwartale tego roku wykonaliśmy już 28,1 proc. rocznej prognozy przychodów i
22-23 proc. rocznej prognozy zysku netto
– komentuje Janusz
Niedźwiecki, Prezes Zarządu Apator SA.

Pozytywnie na wyniki
osiągane przez Grupę Apator wpływa zarówno rosnąca sprzedaż w kraju (wzrost rok
do roku o 46,3 proc.), jak również za granicą. Wartościowo sprzedaż eksportowa
wzrosła w pierwszym kwartale br. o 63,9 proc. rok do roku i osiągnęła blisko 59
mln zł, z czego do krajów Unii Europejskiej trafiły produkty Grupy Apator o
wartości 39,4 mln zł (+ 96,7 proc.). Udział eksportu w całkowitych przychodach
Grupy wzrósł z 33,6 do 36,2 proc.


Największe wzrosty sprzedaży zanotowaliśmy w Danii, gdzie w potrzeby rynku
trafiły nasze gazomierze z nową konstrukcją liczydła pozwalającego na odczyt
większej liczby parametrów pomiarowych, w Niemczech, gdzie odnotowaliśmy
wzrost sprzedaży gazomierzy i
liczników energii elektrycznej, w Czechach, gdzie rozpoczęliśmy konsolidowanie
wyników Metra s.r.o. oraz w Rosji, gdzie wzrosła sprzedaż naszych wodomierzy,
gazomierzy i aparatury łącznikowej
– precyzuje Prezes Niedźwiecki.

Grupa
Apator zakończyła już budowę nowoczesnego zakładu i biur na terenie Pomorskiej
SSE, gdzie od maja konsolidowana jest w ramach Grupy produkcja liczników
elektronicznych. Pozwoli to na realizację umowy sprzedaży nieruchomości w
Toruniu, w których dotychczas mieściła się siedziba Apator S.A. (spodziewane
wykazanie 17 mln zł w przychodach operacyjnych). Akcjonariuszy mogą cieszyć
związane z nowym zakładem korzyści podatkowe i technologiczna rewolucja,
niosąca ze sobą wzrost efektywności. Jednocześnie Spółka podzieli się z nimi
zyskiem osiągniętym w 2011 roku. Dzięki umorzeniu 2 mln akcji własnych, Zarząd
rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, które odbędzie się 18 czerwca, przeznaczenie
na dywidendę 24,8 mln zł (68,5 proc. zeszłorocznego zysku netto Apator SA), co
daje 0,75 zł na akcję.

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za I kwartał 2012 r. [Tutaj]