DM Trigon rekomenduje Sonel i Apator

DM Trigon opublikował rekomendacje dla spółek z sektora
elektrotechniki, wskazując że obecna sytuacja w branży jest korzystna. Sonel,
producent mierników elektrycznych, uzyskał rekomendacje „kupuj” z ceną docelową
7,5zł, a Apator, znany z produkcji liczników, otrzymał rekomendację „trzymaj” z
ceną docelową 27 zł.

Świetna sytuacja na rynku jest efektem utrzymywania się
korzystnego kurs euro, zapewniającego konkurencyjność polskich firm poza
granicami naszego kraju. Spółki te też utrzymują, że pozytywne trendy z
poprzednich kwartałów będą się utrzymywać głównie za sprawą popytu w Rosji,
gdzie jest ciągle prowadzona restrukturyzacji przestarzałej infrastruktury.