Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Apator S.A. które odbyło się 20.06.2011r. Akcjonariusze uchwalili wypłatę dywidendy w wysokości 0,60 gr za akcje oraz skup akcji własnych w celu umożenia i zmniejszenia kapitału za kwote maksymalnie do 17,97 mln zł. WZA powołało również nowego członka Rady Nadzorczej

[Dowiedz się więcej o wypłacie dywidendy]

[Dowiedz się więcej o skupie akcji]

[Dowiedz się więcej o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej]