Blisko 34,1 mln zł ma otrzymać producent aparatury pomiarowej ze sprzedaży działki w centrum Torunia. Dzięki tej transakcji Apator uruchomi produkcję w nowym zakładzie na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Apator, specjalizujący się w wytwarzaniu aparatury pomiarowej, podpisał 18 kwietnia 2011 r. przedwstępną umowę sprzedaży gruntu i budynków znajdujących się w centrum Torunia przy ul. Żółkiewskiego 21/29. Podpisanie właściwej umowy ma nastąpić najpóźniej przed końcem lipca 2012 r. Teren obecnej siedziby Apatora nabędzie pobliska Galeria Copernicus Toruń, a Apator najpóźniej w III kwartale przyszłego roku zamierza rozpocząć produkcję w podtoruńskim zakładzie na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie nabył już działkę o powierzchni 5 hektarów .

– Cieszymy się z zakończenia negocjacji, które nie należały do łatwych. Teraz możemy już komfortowo prowadzić inwestycje w SSE – mówi Janusz Niedźwiecki, prezes Apatora.

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/Janusz Niedzwiedzki prezes Apatora.jpg

Strony umowy ustaliły cenę sprzedaży nieruchomości w Toruniu na 34,07 mln zł, podczas gdy w księgach Apatora są wycenione na około 14 mln zł. Kupujący wpłacił już 7 mln zł zadatku. Spółce udało się dodatkowo wynegocjować komfortowe warunki zagwarantowania dalszej zapłaty. Pozostała część ustalonej z kupującym kwoty ma trafić na rachunek zastrzeżony lub być zastąpiona gwarancją bankową.

Podpisanie właściwej umowy sprzedaży nieruchomości w centrum Torunia ma nastąpić do końca lipca 2012 r.,
a przekazanie terenu – do 8 sierpnia przyszłego roku. Możliwe jest wcześniejsze zakończenie transakcji, o ile zostanie spełnionych kilka warunków zapisanych w umowie przedwstępnej. Chodzi m.in. o zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego i wykreślenie hipotek.

– Od razu przystąpiliśmy do działania. Spłaciliśmy już 7 mln zł z kredytu zaciągniętego na zakup Powogazu
w 2008 r., dzięki czemu o rok skróciliśmy termin ostatecznej spłaty (do 29 czerwca 2012 r.) i zmniejszyliśmy wartość hipoteki z 33,75 do 25 mln zł – mówi Janusz Niedźwiecki.

Jednocześnie dzięki zastawowi na 2 mln akcji Apatora należących do zależnej spółki Apator Mining, możliwe stało się wykreślenie hipoteki w wysokości 15 mln zł oraz zabezpieczenie gwarancji bankowej
na wypadek zerwania umowy przedwstępnej z Galerią Copernicus.

Finalizacja sprzedaży nieruchomości w centrum Torunia to element realizacji strategii Grupy Apator, polegającej na przeniesieniu produkcji do zakładu, który ma powstać na działce należącej do spółki, znajdującej się pod Toruniem na terenie Pomorskiej SSE (Ostaszewo, gmina Łysomice). Dzięki temu Apator będzie mógł korzystać z preferencji podatkowych i wykorzysta możliwości synergii kosztowych w ramach grupy kapitałowej. Przeniesienie produkcji elektronicznych liczników energii do nowoczesnego centrum produkcyjno-rozwojowego zaplanowane jest na 2012 r. Prace projektowe co do nowego centrum już trwają, a budowa zostanie sfinansowana z pieniędzy pozyskanych ze sprzedaży dotychczasowej siedziby Apatora. Dzięki nowej inwestycji zwiększą się możliwości produkcyjne Grupy, a sam proces wytwórczy stanie się bardziej zautomatyzowany. Jednocześnie przetwórstwo tworzyw sztucznych, które obecnie realizują trzy spółki z Grupy, zostanie również przeniesione do nowej lokalizacji, gdzie zostanie wdrożony szereg innowacyjnych rozwiązań.

[Treść raportu]