Zarząd Apatora zadeklarował wypłatę
dywidendy na ten cel przeznaczy 24,5 mln zł czyli 70gr na jedna
akcje. Wypłacona zostanie w jednorazowo w lipcu 2012.

[Dowiedz się więcej]