Artur Piątek, Wiceprezes Fabrity Holding: Fabrity przejmuje Panda Group, dywidenda i buy-back bez zmian

 

Grupa Fabrity po transakcjach sprzedaży spółek zależnych, niepasujacych do profilu technologicznego usług i rozwiązań IT skupia się obecnie na konsolidacji rynku i rozwoju zarówno organicznego, jak również poprzez akwizycje. Grupa rozrasta się właśnie o czwarty podmiot – poznańską Pandę. O tym, w jaki sposób ten podmiot będzie konsolidowany, czy wymaga dofinansowania oraz czy akwizycja będzie miała wpływ na dywidendę i skup akcji, można dowiedzieć się z nagrania dostępnego poniżej.