Bankier.pl prezentuje Pawła Wujca jako wzór ustępującego prezesa

Ostatnie miesiące obfitują w liczne zmiany na stanowiskach prezesów spółek notowanych na GPW, także tych największych z WIG20. Różne są powody takich roszad, niekiedy to po prostu konieczność w sytuacji pasma niepowodzeń CEO i zmierzania firmy w stronę upadłości.

Bankier.pl podaje wiele przykładów zmian w ostatnich miesiącach, ale tylko jedną wskazuje jako wzór do naśladowania. To Paweł Wujec z Fabrity Holding (d. K2 Holding). W tym przypadku powodem zmiany na fotelu prezesa był sukces transformacji Grupy i otwarcie nowego rozdziału w jej historii. Na początku października br. prezes Wujec poinformował, że zamierza z końcem miesiąca zrezygnować z pełnionej funkcji. Swoją decyzję uzasadnił wypełnieniem powierzonej mu misji, to jest projektu transformacji grupy i wykreowania wysokiej wartości dla akcjonariuszy (+470% w 3,5 roku).

Warto przypomnieć, że Paweł Wujec został prezesem K2 Internet (obecnie Fabrity Holding) z początkiem lutego 2020 roku. Od tamtej pory notowania spółki mocno wzrosły, firma wypłaciła też sowite dywidendy. Jedną z ostatnich decyzji podpisanych przez prezesa Wujca był rekomendacja zarządu, co do dystrybucji do akcjonariuszy dodatkowych 15 mln zł w formie dywidendy oraz skupu akcji własnych. Na dywidendę ma zostać przeznaczona kwota ok. 8 mln zł. (stopa dywidendy 9 proc.), a reszta kwoty zostanie przeznaczona na skup akcji własnych. Co więcej, proces zaplanowanej sukcesji CEO trwał ponad rok, co wpisuje się w jakość Fabrity Holding jako spółki giełdowej. „Jak żegnać się ze stanowiskiej, to tylko tak” – podsumowuje Bankier.pl.

Paweł Wujec nie żegna się jednak całkowicie z Fabrity Holding, gdyż już po publikacji tekstu Bankier.pl – 31.10.2023 – został powołany przez Walne Zgromadzenie w skład Rady Nadzorczej.

Więcej: https://www.bankier.pl/